Personer står i solnedgången och håller om varandra

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder flera olika kurser i kommunikation och ledarskap samt föreläsningar. Men även workshops med grupper inom företag och organisationer som vill utveckla sin förmåga att samarbeta och nå gemensamma mål. Här nedan kan du läsa mer om de olika delarna vi erbjuder.

Kursen Körkort i kommunikation erbjuder vi tillsammans. Den är en givande och praktisk kurs för organisationer och företag som behöver skapa ett bättre kommunikationsklimat på arbetsplatsen. 

Kursen varvar teori med praktiska övningar, mycket dialog och samtal i grupp. Ni lär er konkreta metoder som gör att ni når kontakt och kan mötas på riktigt.

Vi fördjupar kunskapen om hjärnan och nervsystemets påverkan på hur vi kommunicerar. Vi lär oss vikten av att kunna känna av vad som pågår inom oss samt mellan oss i våra relationer. Även hur känslor och behov hänger ihop och styr hur vi uppfattar och uppfattas av andra.

Syftet med utbildningen är att förstå hur viktigt det är att kunna uttrycka sig rakt och enkelt. Som deltagare lär du dig att identifiera och synliggöra det som pågår på insidan och uttrycka det på ett balanserat sätt. Du lär dig också att bli världens bästa lyssnare.

I den mjukaste mossbeklädda skogen kan vi erbjuda skogsbad enligt Shinrin Yoku-metoden. Ett enkelt sätt att genom naturvistelse komma i kontakt med den inre stillheten och lugnet som vi behöver för att orka med vardagens utmaningar.

Satu blir certifierad skogsbadsguide i december 2020.

Satu erbjuder konsultationer för enskilda och par. Ni får en möjlighet att förstå er situation bättre och skapa en plan för vägen framåt. Vi gör en ordentlig analys tillsammans och kan sedan välja ett uppföljningstillfälle eller två för att säkerställa att ni kommer vidare på ett bra sätt.

Att enskilt eller i grupp, reflektera över arbetsuppgifter och arbetssituation. Handledningen syftar till att stödja en god yrkesmässig utveckling för den enskilde eller för arbetslaget genom att:

  • Ge nya perspektiv på det egna yrkesområdet
  • Avlasta i känslomässigt svåra situationer
  • Förhindra för stor arbetsbörda och utmattning
  • Stödja kreativitet och konstruktiva idéer
  • Stärka ett gott ledarskap
  • Konflikthantering på arbetsplatsen

Jag har genom åren fått en fördjupad insikt om vad sorgen gör med kroppen genom samtal med många sörjande samt genom att ta del av olika studier och undersökningar. Detta tillsammans med min förankring i Inter personell neurobiologi, har resulterat i en föreläsning samt en bok om ”Vad sorgen gör med kroppen”.

/ Satu

Jag har som terapeut utifrån samtal med individer och par, samt genom mina handledningar insett hur viktigt det är att kunna utrycka sig väl och lyssna på andra för att skapa goda relationer i sitt liv. Jag har därför skapat föreläsningen ”Hälsosamma relationer” som kan ses som en introduktion till kursen ”Körkort i kommunikation”

/ Satu

När individer förstår sin roll i helheten genom attraktiva målbilder samt får delta i en god gruppdynamik suddas gränsen mellan ledare och medarbetare ofta ut och ett självledarskap framträder.

För att ge detta näring så krävs stöd av strukturer och processer, men framförallt träning i dialog, där förmågan att lyssna på andra och låta laget gå före jaget är nyckeln till framgång.

Bengt erbjuder stöd i att ta fram målbilder, och strukturer/processer som gör att effekterna av ledarskapet hos er ökar.

Bengt erbjuder facilitering av grupper och individer som vill utveckla sin förmåga över tid att leva utifrån attraktiva målbilder, utveckla sin självkännedom och dynamiken i gruppen för att nå ett läge där ansvarstagande och växt är det naturliga tillståndet.

Jag har  stor vana av att genomföra Interimuppdrag. Från att hålla ihop ett större förändringsarbete som t.ex att få ihop två företagskulturer till en kultur, ett mål – ett arbetssätt. Eller enskilda projekt där jag kan fylla en roll genom att säkerställa en förflyttning som inte klaras av med resurser internt.

/ Bengt

Gärdesgård och gamla trähus i Mattila

Mattila

Mitt i Finnskogen i nordvästra Värmland 12 mil från Oslo och 14 mil från Karlstad, har vi funnit en plats som ger bästa tänkbara förutsättningar för att vara i process och dialog. Här finns stillheten, naturen, historien,  bra boende och allt vi kan önska för möten och kurser. 

Vill du eller ni gå mer på djupet, så ses vi i Mattila.