Hirsch | Fjellstedt

Hälsosamma relationer är utgångspunkten för oss när vi verkar. Vi behöver alla nå fram till varandra  för att må bra växa och utvecklas. Forskning visar att vi påverkar och påverkas av våra relationer mer än vi hittills förstått.

Nyckeln till välmående och fungerande individer och grupper är förmågan att integrera, att kunna differentiera och sedan länka ihop. Vi har båda haft förmånen att få studera Inter personell neurobiologi (IPNB) och Dr Dan Siegels insiktsfulla arbete med allt från individer, par och organisationer.

Vårt gemensamma erbjudande

Vi erbjuder kursen Körkort i kommunikation, samt gemensamma workshops med grupper inom företag och organisationer som vill utveckla sin förmåga att samarbeta och nå gemensamma mål. Läs mer om Körkort i kommunikation under Satus flik.

Satu berättar om att vara i kontakt
Satu berättar om hjärnan
Satu berättar om känslor
Satu berättar om behov
Mattila

Mitt i Finnskogen i nordvästra Värmland 12 mil från Oslo och 14 mil från Karlstad, har vi funnit en plats som ger bästa tänkbara förutsättningar för att vara i process och dialog. Här finns stillheten, naturen, historien,  bra boende och allt vi kan önska för möten och kurser. Vill du eller ni gå mer på djupet, så ses vi i Mattila.