Porträtt på Satu Hirsch Fjellstedt

Satu Hirsch Fjellstedt

Jag är Legitimerad Psykoterapeut och har en Teologie kandidat.
Som terapeut är jag intresserad av det som sker inom hjärnforskningen. Nya rön inom neurobiologin påverkar terapimetoderna på ett positivt sätt och gör att det verksamma i samtalen blir än mer tydligt.

Men enligt min människosyn är vi inte bara biologiska varelser. Jag tror att vi också behöver känna att livet har en djupare mening. Hur kan vi använda tiden vi får mer medvetet? Jag har lång erfarenhet av meditation och övningar som hjälper oss att bli mer närvarande här och nu. Det existentiella samtalet kan handla om att skapa en karta som hjälper dig att hålla en riktning i tillvaron.

Mina metoder

Mitt arbetssätt är integrativt vilket innebär att jag utifrån en psykodynamisk grund arbetar med inslag av kbt, (kognitiv beteendeterapi), systemisk förståelse utifrån familjeperspektivet och koherensterapi (inlärda känslomässiga sanningar i det undermedvetna).

 • EMDR
 • Systemisk förståelse utifrån ett familjeperspektivt
 • Koherensterapi
 • IPNB – interpersonell neurobiologi
 • KBT
 • EFT samt Imago parterapi cert.
 • Existentiella samtal om livsfrågor och mindfulness-övningar
 • Skogsbad enligt Shinrin Yoku-metoden

Utbildning

 • Teologie kandidat, Uppsala Universitet.
 • Legitimerad Psykoterapeut, Lukas Stiftelsen.
 • EMDR, grundläggande utb.
 • Certifierad Imago parterapeut.
 • Imago Facilitatorutbildning.
 • EFT, Energipsykologi del 1-3.
 • EFT, Emotion Focused Therapy , grundläggande utb.
 • Koherensterapi, introduktion.
 • Skogsbadsguide.

Verksamheten står under tillsyn av IVO, inspektionen för vård och omsorg, vilket bl.a innebär en tystnadsplikt samt patientförsäkring.

Naturbild

Kontakta mig

Min verksamhet ligger i Stockholm. Vill du komma i kontakt med mig kan du skicka ett sms, ringa eller mejla så hör jag av mig till dig.