Om mig

Jag heter Satu Hirsch Fjellstedt och jag är Legitimerad Psykoterapeut och Teologie kandidat. Mitt arbetssätt är integrativt vilket innebär att jag utifrån en psykodynamisk grund arbetar med inslag av kbt, (kognitiv beteendeterapi), systemisk förståelse utifrån familjeperspektivet och koherensterapi (inlärda känslomässiga sanningar i det undermedvetna).

Som terapeut är jag intresserad av det som sker inom hjärnforskningen. Nya rön inom neurobiologin påverkar terapimetoderna på ett positivt sätt och gör att det verksamma i samtalen blir än mer tydligt.
Men enligt min människosyn är vi inte bara biologiska varelser. Jag tror att vi också behöver känna att livet har en djupare mening. Hur kan vi använda tiden vi får mer medvetet? Jag har en lång erfarenhet av meditation och övningar som hjälper oss att bli mer närvarande här och nu. Det existentiella samtalet kan handla om att skapa en karta som hjälper dig att hålla en riktning i tillvaron.

– Teologie kandidat, Uppsala Universitet 1982
– Legitimerad Psykoterapeut, Lukas Stiftelsen 2003
– EMDR, grundläggande utb. 2006
– Certifierad Imago parterapeut, 2010
– Imago Facilitatorutbildning, 2012
– EFT, Energipsykologi del 1-3, 2012
– EFT, Emotion Focused Therapy , grundläggande utb. 2013
– Koherensterapi, introduktion, 2014

Verksamheten står under tillsyn av IVO, inspektionen för vård och omsorg, vilket bl.a innebär en tystnadsplikt samt patientförsäkring.

– EMDR
– Systemisk förståelse utifrån ett familjeperspektivt
– Koherensterapi
– IPNB – interpersonell neurobiologi
– KBT
– EFT samt Imago parterapi cert.
– Existentiella samtal om livsfrågor och mindfulness övningar

signatur 2
Kurser, föreläsningar, handledning och samtal

Jag ger Kurser i kommunikation, sorgbearbetning och föreläser om hälsosamma relationer och vad sorgen gör med kroppen. Handledning av individer och grupper samt samtal med individer och par är mina specialområden. Välkommen att läsa mer nedan eller kontakta mig direkt för mer information

Kontakt

Min verksamhet ligger i Stockholm. Vill du komma i kontakt med mig kan du skicka ett sms, ringa eller mejla så hör jag av mig till dig.

Mobil: 0737 – 04 41 04
Mail: satu@hirschfjellstedt.se
Adress Stockholm: Lehusens Gränd 2, nb

Körkort i kommunikation

Kursen Körkort i kommunikation är en givande och praktisk kurs för organisationer och företag som behöver skapa ett bättre kommunikationsklimat på arbetsplatsen. Verkar det intressant? Läs mer på hemsidan för Körkort i kommunikation.

Läs mer
Konsultationer och handledning

Jag erbjuder konsultationer för enskilda och par. Ni får en möjlighet att förstå er situation bättre och skapa en plan för vägen framåt. Vi gör en ordentlig analys tillsammans och kan sedan välja ett uppföljningstillfälle eller två för att säkerställa att ni kommer vidare på ett bra sätt.

Att enskilt eller i grupp, reflektera över arbetsuppgifter och arbetssituation. Handledningen syftar till att stödja en god yrkesmässig utveckling för den enskilde eller för arbetslaget genom att:

– Ge nya perspektiv på det egna yrkesområdet
– Avlasta i känslomässigt svåra situationer
– Förhindra för stor arbetsbörda och utmattning
– Stödja kreativitet och konstruktiva idéer
– Stärka ett gott ledarskap
– Konflikthantering på arbetsplatsen

Vad sorgen gör med kroppen

Jag har genom åren fått en fördjupad insikt om vad sorgen gör med kroppen genom samtal med många sörjande samt genom att ta del  av olika studier och undersökningar. Detta tillsammans med min förankring i Inter personell neurobiologi, har resulterat i en föreläsning samt en bok om ”Vad sorgen gör med kroppen”.

Hälsosamma relationer

Jag har som terapeut utifrån samtal med individer och par, samt genom mina handledningar insett hur viktigt det är att kunna utrycka sig väl och lyssna på andra för att skapa goda relationer i sitt liv. Jag har därför skapat föreläsningen ”Hälsosamma relationer” som kan ses som en introduktion till kursen ”Körkort i kommunikation”