Ledarskap, Facilitering och Interim uppdrag

När individer förstår sin roll i helheten genom attraktiva målbilder och ges goda förutsättningar samt får delta i en god gruppdynamik då suddas gränsen mellan ledare och medarbetare ofta ut och ett självledarskap framträder.

För att ge detta näring så krävs stöd av strukturer och processer, men framförallt träning i dialog, där förmågan att lyssna på andra och låta laget gå före jaget är nyckeln till framgång.

Jag erbjuder stöd i att ta fram målbilder, och strukturer/processer som gör att effekterna av ledarskapet hos er ökar.

Jag erbjuder facilitering av grupper och individer som vill utveckla sin förmåga över tid att leva utifrån attraktiva målbilder och utveckla sin självkännedom och dynamiken i gruppen för att nå ett läge där ansvarstagande och växt är det naturliga tillståndet.

Jag har  stor vana av att genomföra Interimuppdrag. Från att hålla ihop ett större  förändringsarbete som t ex att få ihop två företagskulturer till en kultur, ett mål ett arbetssätt. Eller enskilda projekt där jag kan fylla en roll genom att säkerställa en förflyttning som inte klaras av med  resurser internt.

Om mig

Jag har en bakgrund inom dagligvaruhandel med erfarenheter från ledande befattningar inom bl a Unilever, Kraft foods, och Coop Sverige. Därefter som konsult inom kommunikation och strategi för bl a Lowe Brindfors, Ogilvy, samt Brand gardener.

Under senare år har jag fokuserat på stora förändrings/kulturresor genom att facilitera ledningsgrupper inom t ex OKQ8, Cylinda och Saltå kvarn mot ett mera kunddrivet sätt att leda och organisera verksamheten. Ledarskap och utveckling som utgår från Integral-teorin och som visar på möjligheter för organisationer att utvecklas bortom lean ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

– Civ. ekonom Karlstad universitet
– Imago facilitator utbildning
– IPNB Mindsight institute

Kontakt

bengt@hirschfjellstedt.se
Mobil +46 708-158530

Körkort i kommunikation

Kursen Körkort i kommunikation är en givande och praktisk kurs för organisationer och företag som behöver skapa ett bättre kommunikationsklimat på arbetsplatsen.

Verkar det intressant? Läs mer på hemsidan för Körkort i kommunikation.

Terapi och handledning

Behöver du hjälp med att bättre förstå dig själv, dina reaktioner tankar och känslor? Hitta ett inre lugn som skapar balans i tillvaron? Vill du förändras, hitta din styrka och en ny riktning i livet?

Första samtalet handlar om att vi tillsammans kartlägger dina behov och därifrån skapar en plan framåt.

Längtar ni som ett par efter att få kontakt på riktigt? Möta varandra med respekt och nyfikenhet eller i ren glädje som det var från början?

För att hitta den levande dialogen utan att missförstå varandra och hamna i försvar som leder till konflikter behöver man göra en insats som är ömsesidig.

Har du drabbats av en kris, förlorat någon som är dig nära och kär? Lever du med sorg i ditt liv och vill ha stöd i att överleva vardagen och hitta vägen framåt?

Jag har en lång erfarenhet att sorgsamtal och ett nära samarbete med Nationellt kompetenscentrum FörSorg.

Att enskilt eller i grupp, reflektera över arbetsuppgifter och arbetssituation. Handledningen syftar till att stödja en god yrkesmässig utveckling för den enskilde eller för arbetslaget genom att:

– Ge nya perspektiv på det egna yrkesområdet
– Avlasta i känslomässigt svåra situationer
– Förhindra för stor arbetsbörda och utmattning
– Stödja kreativitet och konstruktiva idéer
– Stärka ett gott ledarskap
– Konflikthantering på arbetsplatsen

Om mig

Jag heter Satu Hirsch Fjellstedt och jag är Legitimerad Psykoterapeut och Teologie kandidat. Mitt arbetssätt är integrativt vilket innebär att jag utifrån en psykodynamisk grund arbetar med inslag av kbt, (kognitiv beteendeterapi), systemisk förståelse utifrån familjeperspektivet och koherensterapi (inlärda känslomässiga sanningar i det undermedvetna).

Som terapeut är jag intresserad av det som sker inom hjärnforskningen. Nya rön inom neurobiologin påverkar terapimetoderna på ett positivt sätt och gör att det verksamma i samtalen blir än mer tydligt.
Men enligt min människosyn är vi inte bara biologiska varelser. Jag tror att vi också behöver känna att livet har en djupare mening. Hur kan vi använda tiden vi får mer medvetet? Jag har en lång erfarenhet av meditation och övningar som hjälper oss att bli mer närvarande här och nu. Det existentiella samtalet kan handla om att skapa en karta som hjälper dig att hålla en riktning i tillvaron.

– Teologie kandidat, Uppsala Universitet 1982
– Legitimerad Psykoterapeut, Lukas Stiftelsen 2003
– EMDR, grundläggande utb. 2006
– Certifierad Imago parterapeut, 2010
– Imago Facilitatorutbildning, 2012
– EFT, Energipsykologi del 1-3, 2012
– EFT, Emotion Focused Therapy , grundläggande utb. 2013
– Koherensterapi, introduktion, 2014

Verksamheten står under tillsyn av IVO, inspektionen för vård och omsorg, vilket bl.a innebär en tystnadsplikt samt patientförsäkring.

– EMDR
– Systemisk förståelse utifrån ett familjeperspektivt
– Koherensterapi
– IPNB – interpersonell neurobiologi
– KBT
– EFT samt Imago parterapi cert.
– Existentiella samtal om livsfrågor och mindfulness övningar

signatur 2
Kontakt

Min verksamhet ligger i Stockholm. Vill du komma i kontakt med mig kan du skicka ett sms, ringa eller mejla så hör jag av mig till dig.

Mobil: 0737 – 04 41 04

Mail: satu@hirschfjellstedt.se

Adress Stockholm: Lehusens Gränd 2, nb